//
Подання цивільного позову

Коли можна застосувати?
Якщо порушником та/або правовласником є фізична особа (не суб’єкт підприємницької діяльності).

Які види порушень охоплює?
• вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові та/або майнові права суб’єктів авторського права та/або суміжних прав, визначені ст. 50 Закону України «Про авторське право та суміжні права»;
• піратство у сфері авторського права та/або суміжних прав опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження; контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, камкординг, кардшерінг, а також онлайн-піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав з використанням мережі Інтернет;
• плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під ім’ям особи, яка не є автором цього твору;
• ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право та/або суміжні права, примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
• вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав;
• будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського прав та/або суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
• підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права та/або суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
• розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права та/або суміжних прав, з яких без дозволу суб’єктів авторського права та/або суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

Чого можна досягти?
• визнати та поновити свої права, зокрема забороняти дії, що порушують авторське право та/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
• поновити порушені права та/або припинити дії, що порушують авторське право та/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
• відшкодувати моральну (немайнову) шкоду;
• відшкодувати збитки (матеріальну шкоду), включаючи втрачену вигоду, або стягнути дохід, отриманий порушником внаслідок порушення ним авторського права та/або суміжних прав, або виплату компенсації у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат (замість відшкодування збитків або стягнення доходу);
• припинити підготовчі дії до порушення авторського права та/або суміжних прав, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;
• взяти участь у інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов’язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права та/або суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
• опублікувати в засобах масової інформації дані про допущені порушення авторського права та/або суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;
• отримати від осіб, які порушують авторське право та/або суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об’єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;
• інших, передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом авторського права та суміжних прав;
• заборонити опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення;
• накласти на порушника штраф у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача, який сплачується до державного бюджету України;
• вилучити чи конфіскувати всі контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права та/або суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, в тому числі кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту;
• отримати контрафактні примірники творів (у тому числі комп’ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб’єктом авторського права та/або суміжних прав і права якої порушено.

Що потрібно робити?
• Зафіксувати факт порушення способом, який буде визнаний належним у суді (із залученням за договором третіх осіб, що мають спеціальні знання та досвід);
• ідентифікувати відповідача;
• зібрати докази;
• підготувати та направити до суду загальної юрисдикції позовну заяву, при цьому необхідно додати копію позовної заяви відповідачу (відповідачам) та сплатити судовий збір і долучити докази, серед них оплата судового збору до позовної заяви;
• скласти і подати позов до суду може не тільки адвокат, але тільки він може здійснювати представництво і захист інтересів правовласника протягом процесу. (Обов’язкове представництво адвоката у Верховному Суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року, якщо не буде прийнятий закон про виключення з цього);
• особисто та/або за участю адвоката брати активну участь на всіх стадіях судового розгляду справи.

  

Comments are closed.